Nghị luận 200 chữ nêu ý kiến của em về tình bạn hay nhất

Nghị luận 200 chữ nêu ý kiến của em về tình bạn hay nhất

Đề bài: Viết đoạn văn nghị luận 200 chữ nêu ý kiến của em về tình bạn

Bài văn mẫu

Nghị luận 200 chữ nêu ý kiến của em về tình bạn hay nhất

Nghị luận 200 chữ nêu ý kiến của em về tình bạn hay nhất

    Trong cuộc sống, bên cạnh vật chất thì tinh thần cũng là một giá trị quan trọng đối với mỗi người. Một trong những giá trị tinh thần thiêng liêng, ý nghĩa nhất chính là tình bạn. Không phải là tình cảm xuất phát từ những con người ruột thịt máu mủ, tình bạn là tình cảm gắn bó, yêu thương đến từ những người xa lạ nhưng cùng chung sở thích, quan điểm, lí tưởng sống… Tình bạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là động lực giúp ta vượt qua khó khăn, thử thách. Bên cạnh sự động viên của người thân, đôi khi, bạn bè cũng là người hiểu ta , chia sẻ khó khăn và giúp đỡ ta rất nhiều. Một tình bạn đẹp là tình bạn đi lên từ những cảm xúc trong sáng, cùng nhau phát triển, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giàu nghèo… Ngược lại, cũng có những tình bạn không đẹp, vụ lợi, ích kỉ, cùng nhau đi xuống thậm chí cùng nhau sa ngã vào tệ nạn và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy, đẻ xây dựng một tình bạn đẹp, trước hết chúng ta cần hiểu rõ giá trị của tình bạn, luôn có ý thức xây dựng tình bạn dựa trên những quan điểm, lối sống tích cực, không ích kỉ, tính toán, lợi dụng bạn bè cho mục đích cá nhân.

Nghị luận 200 chữ nêu ý kiến của em về tình bạn hay nhất

Các bài học khác

  • tuần 1

  • Tuần 15

  • Tuần 18

  • Tuần 20

  • Tuần 31

  • Tuần 32

  • Tuần 33

  • Tuần 34