Bài 6. Vài nét về Nguyễn Khải

Vài nét về Nguyễn Khải

1. Tiểu sử-Vài nét về Nguyễn Khải

- Nguyễn Khải (1930 – 2008), tên thật là Nguyễn Mạnh Khải, ông sinh ra tại Hà Nội.

 - Nhà văn được rèn luyện và trưởng thành trong quân ngũ

- Một trong những cây bút hàng đầu của văn xuôi Việt Nam từ sau CMT8

2. Sự nghiệp văn học-Vài nét về Nguyễn Khải

a. Tác phẩm chính

    ”Xung đột”, “Mùa lạc”, “Một người Hà Nội”, “Thượng Đế thì cười”,.....

b. Phong cách nghệ thuật

  Có khả năng phát hiện vấn đề, khả năng phân tích tâm lí nhân vật, giọng văn đôn hậu, trầm lắng, chiêm nghiệm.