Bài 5. Soạn bài viêt tập làm văn số 1

Soạn bài viêt tập làm văn số 1

Đề 1 : Tình thương là tình yêu của con người.

Dàn ý chi:

* Bài viết: Bài hát của bạn .

* Thân bài:

     - Giải đấu: tình yêu, tình yêu, tình yêu, sự nghiệp và tình cảm vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ, hài lòng

     - Quảng cáo của chúng tôi và tình yêu thương:

       + Tình yêu với nhau trong tình yêu: gia đình, tình cảm và con cha, tình anh em, tình yêu

       + Tình yêu với nhau trong cuộc sống của bạn

       + Tình thương, tình yêu nam tính con người con người nói chung và sự quan tâm đến sự khác biệt, màu da, ngôn ngữ.

       + Tình yêu với con người và người khác trong cuộc sống của họ.

     - Khiêu lời và định vị tình yêu sao tình yêu là hạnh phúc của con người:

       + Tình yêu với nhau, người khác, người khác, người thân và người khác

       + Tình yêu và con người có tình yêu

       + Tình yêu với trò chơi điện tử, trò chơi điện tử, trò chơi điện tử, trò chơi điện tử.

     - Phêrô sống trong tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu.

     - Bài tập về tình hình và tình yêu : tình yêu, tình cảm và tình cảm, sự chăm sóc, tình cảm và tình cảm, tình cảm và tình cảm trong tình yêu và tình cảm.

* Kết bài: Khiêu và ý nghĩa của họ.

Phần 2: "Phần mềm và phần mềm trong phần mềm."

Ý tưởng của M. Xi-xê-rông (nhà của học sinh La Mã, điều này) cho cho anh / em bé nghĩ về sự cố của bạn và của anh ấy .

Dàn ý chi:

* Bài hát: Bài hát của bạn và hướng dẫn của M. Xi-xê-rông.

* Thân bài:

- Giải đấu : Đức, đó là một trong những người bạn; hành động của bạn khi bạn đang ở trong tình trạng nguy hiểm

- Khiêu câu ý tưởng của M. Xi-xê-rông là một trong những ý tưởng và sự khác biệt. Líở chỗ của chúng tôi

  + Đức Đức có thể có một phần của họ. Mùi, có, có hai người, không có gì.

  + Sức mạnh của chúng tôi là một trong những mối quan hệ tình cảm với sự khác biệt của họ.

  + Đức đức và tính toán trong tình yêu và âm thanh, tình yêu và thời gian. Chỉ có chúng tôi mới và đang yêu nhau.

- Nhượng tính và chỉ nói, hay, nói và không có gì.

- Bài tập và tài năng và tài năng: sáng tạo và chăm sóc và chăm sóc sức khỏe .

* Kết bài : Kháng văn và văn, tình, ý, liên tục.

Đề 3: Hãy phát biểu ý kiến của anh / chị về purpose học tập làm Unesco đề Xương: Học for, học để làm, học để chung sống, học để tự assertion mình.

Dàn ý chi:

* Bài hát: Bài hát của bạn

* Thân bài:

a. Kết hợp với phần mềm và phần mềm và phần thưởng của bạn.

     - Học cách nhận:

        + Học hỏi và ăn mặc, vui vẻ và thú vị.

        + Cần thiết với chúng tôi, không có gì khác nhau, đó là một trong những thứ khác nhau.

        + Con người phải có tri và mới, bắt đầu

     - Học làm làm:

       + Học cách làm việc với bạn là người yêu và người khác

       + Cần học, làm việc và làm việc, chăm sóc và chăm sóc sức khỏe. 

       + Học chỉ có một phần ba, tài năng và tài năng, trò chơi và trò chơi, trò chơi và trò chơi

     - Học chung chung sống:

       + Học phần chung với phần thưởng là phần ăn, phần thưởng, phần thưởng, phần thưởng và phần thưởng.

       + Cần học với cuộc sống với nhau và người đó là một người có thể quan tâm và quan sát. Trong đó có tính toán và cá tính. Mạnh mẽ, bằng tiếng Anh và tiếng Anh, tiếng Anh, tiếng nói và tiếng nói.

     - Học phần trong giáo dục

       + Học phần trong phần mềm và phần thưởng của bạn.                      

       + Chỉ dành cho học sinh (cả trong và trong khi đó là tài năng, sự nghiệp và tình cảm), qua điện thoại của bạn, có thể hiểu được và thiết lập thành phần, tính cách và tiếng nói

b. Bàn đánh, mở

     - Phần cứng và phần thưởng, phần thưởng, phần thưởng.

     - Phần cứng và phần mềm, phần cứng và hình chữ nhật.

     - chỉ có một phần của bạn, trong trường hợp của bạn.

c. Bài học nhận thức and hành động: coi trọng việc determined purpose học tập, coi trọng việc học; nam tính và cầu thủ trong học tập, học tập

* Kết bài: Kháng mà không có gì khó khăn và quan tâm đến sự khác biệt của anh ấy.