Bài 2. Vài nét về Ma Văn Kháng

Vài nét về Ma Văn Kháng

1. Tiểu sử-Vài nét về Ma Văn Kháng

- Ma Văn Kháng tên thật là Đinh Trọng Đoàn, ông sinh năm 1936 tại Đống Đa – Hà Nội.

- Trong kháng chiến chống Mĩ, ông đến vùng cao miền Bắc để dạy học

- Năm 1976, ông chuyển về Hà Nội và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành báo chí, văn học nước nhà,...

2. Sự nghiệp văn học-Vài nét về Ma Văn Kháng

a. Quan điểm sáng tác

    “Tôi đặt nhiều sự quan tâm vào giai đoạn lịch sử, đưa ra những vấn đề mang tính sử thi. Tôi quan niệm không có sử thi thì không có nền văn học dân tộc. Văn học phải có những tác phẩm khắc họa bước đi lớn của đất nước." 

b. Tác phẩm chính

     Các tác phẩm tiêu biểu của ông: “Mùa lá rụng trong vườn”, “Hoa gạo đỏ”, “Đồng bạc trắng hoa xòe”, “Mưa mùa hạ”, “Chim én liệng trời cao”,....

c. Phong cách nghệ thuật

     Phong cách nghệ thuật: kết hợp giữa tính hiện thực và tính nhân văn, giữa triết lí và trữ tình; quan tâm đến vấn đề giá trị đạo đức giữa biến động lớn lao của thời cuộc.