Soạn văn 12 ngắn nhất bài: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt (tiếp theo).

Soạn văn 12 ngắn nhất bài: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt (tiếp theo).

II. Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt:

1. Phải có tình cảm yêu mến và ý thức quý trọng tiếng Việt.

2. Mỗi người cần phải có những hiểu biết cần thiết về tiếng Việt.

3. Đòi hỏi trách nhiệm cao của mỗi người trong chính hoạt động sử dụng tiếng Việt khi giao tiếp.

Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) - Ngữ văn 12

Luyện tập

Câu 1 (trang 44 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):

Trong các câu:

   - Câu a từ đòi hỏi không cần thiết, nếu bỏ từ này thì câu văn sẽ đạt được sự trong sáng.

   - Các câu b,c, d là những câu trong sáng do thể hiện rõ các thành phần ngữ pháp và quan hệ trong câu.

Câu 2 (trang 45 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):

    - Từ nước ngoài không cần thiết: Valentine

    - Từ tiếng Việt có ý nghĩa và sắc thái biểu cảm thích hợp với nội dung biểu đạt: ngày lễ tình yêu, ngày lễ tình nhân.

Tham khảo thêm các bài soạn văn lớp 12 hay khác: