Bài 8: Năng lượng trong dao động điều hòa

Bài 8: Năng lượng trong dao động điều hòa 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

GIải Bài 1 trang 43 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 43 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Động năng của dao động điều hòa biến đổi theo thời gian     A. theo một hàm dạng sin     B. tuần hoàn với chu kì T...
Giải Bài 2 trang 43 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 43 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một vật có khối lượng 750g dao động với biên độ 4 cm và chu kỳ T = 2s. Tính năng lượng của dao động....
Giải Bài 3 trang 43 sgk Vật Lí 12 nâng cao  Bài 3 (trang 43 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tính thế năng, động năng và cơ năng của con lắc đơn ở một ví trí bất kì (li độ góc α) và thử lại rằng cơ ...
Giải Bài 4 trang 43 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 43 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Dựa vào định luật bảo toàn cơ năng, tính:     a) Vận tốc của vật năng trong con lắc lò xo...
Giải bài C1 trang 41 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 41 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Từ công thức và đường biểu diễn của Wt, hãy rút ra nhận xét về biến đổi thế năng. Lời giải:...
Giải bài C2 trang 42 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 42 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Từ công thức và đường biểu diễn của Wđ, hãy rút ra nhận xét về biến đổi của động năng....
Giải Câu 1 trang 43 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 43 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Vẽ ba đường biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng, động năng, cơ năng của vật năng dao động điều hòa t...
Giải Câu 2 trang 43 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 43 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Chứng tỏ rằng cơ năng của vật năng dao động điều hòa bằng động năng của nó ở vị trí cần bằng và thế năng ...