Bài 7: Con lắc đơn. Con lắc vật lí

Bài 7: Con lắc đơn. Con lắc vật lí 

ể học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 40 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 40 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Chu kì dao động nhỏ con lắc đơn phụ thuộc:     A. Khối lượng con lắc     B. Trọng lương con lắc...
Giải Bài 2 trang 40 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 40 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Chu kì của con lắc vật lý được xác định bằng công thức. Giải Bài 2 trang 40 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (...
Giải Bài 3 trang 40 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 40 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tìm chiều dài của con lắc đơn có chu kì 1s ở nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s2 Lời giải:...
Giải Bài 4 trang 40 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 40 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Ở nơi mà con lắc đơn đếm giây (tức là có chu kì 2s) có độ dài 1 m thì con lắc đơn có độ dài 3m dao động ...
Giải Bài 5 trang 40 sgk Vật Lí 12 nâng cao  Bài 5 (trang 40 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một vật rắn có khối lượng m = 1,5 kg có thể quay quanh một trục nằm ngang. Dưới tác dụng của trọng lực...
Giải bài C1 trang 40 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 40 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Có thể coi con lắc đơn là trường hợp riêng của con lắc vật lí với ....
Giải Câu 1 trang 40 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 40 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Dao động của vật nặng trong con lắc lò xo là dao động tịnh tiến: vật nặng chuyển động tịnh...
Giải Câu 2 trang 40 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 40 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Đối chiếu dao động của con lắc đơn với dao động của con lắc lò xo. Trả lời các câu hỏi sau đối với từng ...