Bài 61: Thuyết Big Bang

Bài 61: Thuyết Big Bang 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 316 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 316 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Theo thuyết Big Bang các nguyên tử đầu tiên xuất hiện vào thời điểm nào sau đây?...
Giải Bài 2 trang 316 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 316 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Các vạch quang phổ của các thiên hà.     A. Đều bị lệch phía bước sóng ngắn....
Giải bài C1 trang 315 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 315 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Tính tốc độ chạy ra xa của một thiên hà cách chúng ta hai trăm nghìn năm ánh sáng....
Giải Câu 1 trang 316 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 316 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu hai sự kiện thiên văn quan trọng xác nhận tính đúng đắn của thuyết Big Bang....
Giải Câu 2 trang 316 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 316 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu vấn đề một số điều xảy ra ở các thời điểm quan trọng sau vụ nổ lớn....