Bài 60: Sao. Thiên hà

Bài 60: Sao. Thiên hà

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 311 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 311 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Mặt Trời thuộc loại sao nào sau đây?     A. Sao chắt trắng.    B. Sao nơtron....
Giải Bài 2 trang 311 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 311 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Đường kính của một thiên hà vào cỡ.     A. 10000 năm ánh sáng.     B. 100000 năm ánh sáng....
Giải bài C1 trang 306 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 306 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Ta nhận thấy các sao trên bầu trời ban đêm có màu sắc khác nhau không? Theo em...
Giải bài C2 trang 309 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 309 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Thiên hà NGC5102 (Hình 60.3) và thiên hà NGC2997 (Hình 60.1) thuộc loại thiên hà nào?...
Giải Câu 1 trang 311 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 311 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Sao là gì? Nêu những đặc trưng chính của sao. Lời giải:...
Giải Câu 2 trang 311 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 311 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu vắn tắt một số loại sao đặc biệt. Lời giải:Một số loại sao đặc biệt: * Sao ở trạng thái biến đổi...
Giải Câu 3 trang 311 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 3 (trang 311 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Thiên hà là gì? Nêu các loại thiên hà. Lời giải: Thiên hà là hệ thống gồm hàng trăm tỉ sao và tinh vân....
GIải Câu 4 trang 311 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 4 (trang 311 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Thiên Hà của chúng ta thuộc loại gì? Trình bày sơ lược về Thiên Hà của chúng ta....