Bài 6: Dao động điều hòa

 Bài 6: Dao động điều hòa 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 34 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 34 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tốc độ của chất điểm dao động điều hòa cực đại khi:     A. Li độ cực đại      B. gia tốc cực đại     C. li độ bằng 0   ...
Giải Bài 2 trang 35 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 35 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Gia tốc của chất điểm dao động điều hòa bằng 0 khi:    A. Li độ cực đại    B. li độ cực tiểu...
Giải Bài 3 trang 35 sgk Vật Lí 12 nâng cao  Bài 3 (trang 35 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Dao động cơ điều hòa đổi chiều khi:    A. Lực tác dụng đổi chiều    B. lục tác dụng bằng 0...
Giải Bài 4 trang 35 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 35 sgk Vật Lí 12 nâng cao): a) Thử lại rằng:     x = A1cos⁡ωt + A2sin⁡ωt (6.14)     trong đó A1 và A2 là hai hằng số b...
Giải Bài 5 trang 35 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 5 (trang 35 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phương trình dao động của một vật là: x = 6 cos⁡(4 πt + π/6) (cm)   Xác định biên độ...
Giải Bài 6 trang 35 sgk Vật Lí 12 nâng cao  Bài 6 (trang 35 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một vật dao động điều hòa với biên độ A = -4 cm và chu kì T = 2s.     a) Viết phương trình dao động ...
Giải Bài 7 trang 35 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 7 (trang 35 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một vật nặng treo vào lò xo làm cho lò xo dãn ra 0,8 cm. Cho vật dao động. Tìm chu kì dao động ấy. ...
Giải bài C1 trang 30 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 30 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Thay biểu thức (6.6) của x'' vào phương trình (6.3) thì vế đầu của phương trình này sẽ là thế nào?...
GIải Câu 1 trang 34 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 34 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Vẽ đồ thị li độ của dao động điều hòa sau đây (cùng dạng với đường liền nét (2) trong Hình 2.3...
Giải Câu 2 trang 34 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 34 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Xét ba đại lượng đặc trưng A, φ, ω cho dao động điều hòa của một con lắc lò xo đã cho. Những đại lượn...
GIải Câu 3 trang 34 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 3 (trang 34 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nói rõ về thứ nguyên của các lượng A, φ, ω. Lời giải:     - Thứ nguyên của các đại lượng A l...