Bài 53: Phóng xạ

 Bài 53: Phóng xạ 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 273 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 273 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân     A. Phát ra một bức xạ điện từ....
Giải Bài 2 trang 273 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 273 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Cho các tia anpha, beta và gamma bay qua khoảng không gian giữa hai bản cực của một tụ điện thì...
Giải Bài 3 trang 273 sgk Vật Lí 12 nâng cao  Bài 3 (trang 273 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để A. Quá trình phóng xạ lại...
Giải Bài 4 trang 273 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 273 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Chất phóng xạ pôlôni 84210Po phóng ra tia α và biến thành chì 82206Po....
Giải Bài 5 trang 273 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 5 (trang 273 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tính khối lượng poloni Po210 có độ phóng xạ 1 Ci. Lời giải: Chất phóng xạ poloni...
Giải bài C1 trang 268 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 268 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Cho tia phóng xạ (phát ra từ một mẫu chất phóng xạ) đi qua từ trường (hoặc điện ...
GIải Câu 1 trang 272 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 272 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Sự phóng xạ là gì? Nêu các tia phóng xạ và bản chất của chúng. Lời giải:...
Giải Câu 2 trang 272 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 272 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Chu kì bán rã của các chất phóng xạ là gì? Viết biểu thức toán học diễn ra định luật phân rã phóng xạ....
Giải Câu 3 trang 272 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 3 (trang 272 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Thế nào là độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ? nêu hệ thức giữa độ phóng xạ D...