Bài 52: Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối

Bài 52: Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 266 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 266 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi     A. Prôtôn.     B. Nơtrôn....
GIải Bài 2 trang 266 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 266 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân chứa     A. Cùng số proton Z, nhưng số...
Giải Bài 3 trang 266 sgk Vật Lí 12 nâng cao  Bài 3 (trang 266 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Đơn vị khối lượng nguyên tử là     A. Khối lượng của hạt nhân nguyên tử hidro....
Giải Bài 4 trang 266 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 266 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân.     A. Có thể âm hoặc dương....
GIải Bài 5 trang 266 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 5 (trang 266 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hạt nhân doteri có khối lượng 2,0136 u. Tính năng lượng liên kết của nó....
GIải Bài 6 trang 266 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 6 (trang 266 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hạt nhân α có khối lượng 4,0015 u. tính năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol heli. ...
Giải bài C1 trang 263 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 263 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Tính bán kính của hạt nhân 238U. Hạt nhân 238U có thể tích lớn hơn hạt nhân heli  mấy lần?...
Giải bài C2 trang 263 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 263 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Tính khối lượng riêng của hạt nhân  . Nêu nhận xét. Lời giải:...
Giải bài C3 trang 264 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C3 (trang 264 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Tính 1 MeV/c2 ra đơn vị kg Bài C3 (trang 264 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Tính 1 MeV/c2 ra đơn vị kg Lời giải:...
Giải bài C4 trang 264 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C4 (trang 264 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Biết khối lượng của hạt nhân heli  là mHe = 4,0015u, hãy so sánh khối lượng này với ...
Giải bài C5 trang 265 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C5 (trang 265 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ...
Giải Câu 1 trang 265 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 265 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo như thế nào ?     Hãy nêu cấu tạo hạt nhân của các nguyên tử...
GIải Câu 2 trang 265 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 265 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Đồng vị là gì? Cho ví dụ. Lời giải: + Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số proton Z (cũng vị trí trong ...
GIải Câu 3 trang 265 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 3 (trang 265 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu các đơn vị dùng để đo khối lượng nguyên tử trong vật lí hạt nhân. Lời giải:...
Giải Câu 4 trang 265 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 4 (trang 265 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân là gì? Chúng có liên quan thế nào với ...