Bài 5: Bài tập về động lực học vật rắn

 Bài 5: Bài tập về động lực học vật rắn 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Tham khảo lời giải trong sách giáo khoa.

Giải bài 1 SGK Vật Lí 12 nâng cao ,Giải bài 1 SGK Vật Lí 12 nâng cao Giải bài 1 SGK Vật Lí 12 nâng cao Giải bài 1 SGK Vật Lí 12 nâng cao Giải bài 1 SGK Vật Lí 12 nâng cao ...
Giải bài 2 Vật Lí 12 nâng cao,Giải bài 2 Vật Lí 12 nâng caoGiải bài 2 Vật Lí 12 nâng cao,Giải bài 2 Vật Lí 12 nâng cao,Giải bài 2 Vật Lí 12 nâng cao,Giải bài 2 Vật Lí 12 nâng cao...