Bài 49: Sự phát quang. Sơ lược về laze

 Bài 49: Sự phát quang. Sơ lược về laze 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 247 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 247 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng     A. Tồn tại trong thời gian dưới 10-8s sau khi ...
Giải Bài 2 trang 248 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 248 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Ánh sáng lần quang là ánh sáng     A. Được phát ra bởi cả chất rắn, chất lỏng lẫn chất khí...
Giải bài C1 trang 245 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 245 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Căn cứ vào các đặc điểm của sự phát quang thì sự phản xạ, sự bức xạ nhiệt (bức xạ do vật bị...
Giải bài C2 trang 246 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 246 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Dựa vào thuyết phôtôn hãy giải thích tại sao λ′ > λ Lời giải: + Khi phân tử của chất hấp thụ một...
Giải Câu 1 trang 247 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 247 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu một số ví dụ về hiện tượng phát quang. Phân biệt lân quang và huỳnh quang....
Giải Câu 2 trang 247 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 247 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phát biểu định luật Xtoc về sự phát quang. Lời giải Định luật Xtốc về sự phát quang:...
Giải Câu 3 trang 247 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 3 (trang 247 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Laze là gì? Nêu một số ứng dụng của tia laze. Lời giải: * Laser là nguồn sáng phát ra chùm ...