Bài 48: Hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng. Màu sắc các vật

Bài 48: Hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng. Màu sắc các vật 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 244 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 244 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Cường độ của chùm sáng đơn sắc truyền qua môi trường hấp thụ.     A. Giảm tỉ lệ với độ dài đường đi của tia sáng....
Giải Bài 2 trang 244 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 244 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Khi chiếu vào tấm bìa đỏ chùm ánh sáng tím, ta thấy tấm bia có màu:     A. Tím...
Giải bài C1 trang 242 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 242 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Khi cho chùm sáng trắng đi qua ống thuỷ tinh khi có khí hiđrô nung nóng vào máy quang phổ thì ta...
Giải bài C2 trang 243 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 243 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Nhìn Mặt Trời qua tấm kính đỏ (kính lọc sắc đỏ), ta thấy tấm kính có màu đỏ. Giải thích ...
GIải Câu 1 trang 244 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 244 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hiện tượng hấp thụ ánh sáng là gì? Phát biểu định luật hấp thụ ánh sáng....
Giải Câu 2 trang 244 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 244 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Thế nào là sự hấp thụ lọc lựa? Nêu ví dụ. Lời giải: Hấp thụ lọc lựa là sự hấp thụ ánh sáng ...
Giải Câu 3 trang 244 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 3 (trang 244 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Thế nào là sự phản xạ lọc lựa? Nêu ví dụ. Lời giải: Sự phản xạ (tán xạ) lọc lựa: Vật có khả năng ...