Bài 43: Hiện tượng quang điện ngoài. Các định luật quang điện

 Bài 43: Hiện tượng quang điện ngoài. Các định luật quang điện 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm, thì.     A. Tấm kẽm mất ...
GIải Bài 2 trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao  Bài 2 (trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là     A. Bước sóng của ánh sáng kích thích ...
GIải Bài 3 trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Để gây được hiệu ứng quang điện, bức xạ rọi vào kim loại phải thỏa mãn điều kiện nào sau đây?...
Giải Bài 4 trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Với một bức xạ có bước sóng thích hợp thì cường độ dòng quang điện bão hòa....
Giải Bài 5 trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 5 (trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tính vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện, biết rằng hiệu điện thế hãm bằng 1,8V....
Giải bài C1 trang 222 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 222 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Nếu chiếu tia tử ngoại vào một tấm kẽm ban đầu tích điện dương thì hiện tượng sẽ xảy ra như ...
Giải bài C2 trang 224 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 224 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Dựa vào đặc tuyến vôn - ampe ở hình 43.4, em còn nhận xét gì về sự phụ thuộc của I vào UAK khi UAK < U1....
Giải bài C3 trang 224 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C3 (trang 224 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Tại sao UAK < U1 thì không phải mọi êlectron quang điện đều tới được anôt ...
Giải bài C4 trang 224 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C4 (trang 224 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Hãy chứng tỏ rằng, ba định luật quang điện bao hàm được tất cả các kết quả thí nghiệm trên. ...
GIải Câu 1 trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao  Câu 1 (trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Mô tả khái quát sơ đồ thí nghiệm với tế bào quang điện. Vẽ đặc tuyến vôn-ampe của tế bào quang điện....
Giải Câu 2 trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trình bày các kết luận chính rút ra từ kết quả thí nghiệm. Lời giải:...
Giải Câu 3 trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 3 (trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phát biểu các định luật quang điện. Lời giải: + Định luật về giới hạn quang điện ...