Bài 42: Thực hành: Xác định bước sóng ánh sáng

 Bài 42: Thực hành: Xác định bước sóng ánh sáng 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải bài 1 trang 219 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài 1 (trang 219 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tại sao ở phương án 1, bằng cách dịch chuyển ống quan sát, ta có thể làm cho khoảng vân đạt giá ...
Giải bài 2 trang 219 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài 2 (trang 219 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Ở phương án 2: – Nếu thay đèn laze phát ánh sáng màu đỏ bằng đèn laze ...
Giải bài Báo cáo thực hành: Xác định bước sóng ánh sáng SGK Vật Lí 12 nâng cao  Báo cáo thực hành: Xác định bước sóng ánh sáng: Lời giải: I - MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM...
Giải Câu 1 trang 219 SGK Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 219 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong phương án 1, vì sao phải điều chỉnh dây tóc bóng đèn nằm song song với các khe?...
Giải Câu 2 trang 219 SGK Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 219 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong phương án 2, vì sao phải đặt màn hứng vân giao thoa song song với tấm chứa khe Y-âng?...