Bài 41: Tia X. Thuyết điện từ ánh sáng. Thang sóng điện từ

 Bài 41: Tia X. Thuyết điện từ ánh sáng. Thang sóng điện từ 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 213 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 213 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tia Rơnghen, hay tia X, là sóng điện từ có bước sóng.     A. Lớn hơn tia hồng ngoại....
GIải Bài 2 trang 213 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 213 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phát biểu nào sau đây là đúng? Tính chất quan trọng nhất của tia X,...
Giải bài C1 trang 221 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 221 SGK Vật Lí 12 nâng cao): So sánh khả năng đâm xuyên của tia tử ngoại và tia X. Nêu nhận xét. Lời giải:...
Giải bài C2 trang 221 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 221 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Có nên để cho tia X tác dụng lâu lên cơ thể người không? Lời giải:...
Giải Câu 1 trang 213 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 213 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tia X là gì? Nó có tính chất và công dụng gì? Lời giải: Tia X là các bức xạ điện từ có bước sóng...
Giải Câu 2 trang 213 sgk Vật Lí 12 nâng cao  Câu 2 (trang 213 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trình bày nguyên tắc tạo ra tia X. Lời giải:,Giải Câu 2 trang 213 sgk Vật Lí 12 nguyên tắc tạo ra tia X. Lời giải:...
Giải Câu 3 trang 213 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 3 (trang 213 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu những nét khái quát về thang sóng điện từ. Lời giải: + Sóng vô tuyến...