Bài 40: Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại

  Bài 40: Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 209 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 209 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tia hồng ngoại được phát ra     A. Chỉ bởi các vật được nung nóng (đến nhiệt độ cao)....
Giải Bài 2 trang 209 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 209 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là     A. Tác dụng quang điện....
GIải Bài 3 trang 209 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 209 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?     A. Lò sưởi điện        B. Lò vi sóng...
GIải Bài 4 trang 209 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 209 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây?     A. Quang điện        B. Chiếu sáng...
Giải bài C1 trang 208 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 208 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Giải thích tại sao có thể chụp ảnh ban đêm nhờ camera hồng ngoại. Lời giải:...
Giải bài C2 trang 208 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 208 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Tại sao khi làm việc, người thợ hàn hồ quang phải cầm dụng cụ che mắt (và cả mặt)? Lời giải:...
Giải bài C3 trang 208 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C3 (trang 208 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Dây tóc nóng sáng của bóng đèn điện có phát ra tia tử ngoại không ? Liệu da bạn có bị xạm đen k...
Giải Câu 1 trang 209 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 209 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tia hồng ngoại là gì? Nó do nguồn nào phát ra và phát ra trong những điều kiện nào? ...
Giải Câu 2 trang 209 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 209 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tia tử ngoại là gì? Nó do nguồn nào phát ra và phát ra trong những điều kiện nào? Nêu những ...