Bài 35: Tán sắc ánh sáng

 Bài 35: Tán sắc ánh sáng 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 189 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 189 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hiện tượng tán sắc xảy ra     A. Chỉ với lăng kính thủy tinh.     B. Chỉ với các lăng kính chất rắn hoặc chất lỏng....
Giải Bài 2 trang 189 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 189 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một chùm sáng đơn sắc, sau khi qua một lăng kính thủy tinh, thì     A. không bị lệch và không đổi màu....
Giải bài C1 trang 186 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 186 SGK Vật Lí 12 nâng cao): So sánh hai hình ảnh thấy trên màn E trước và sau khi đặt lăng kính P1 xen vào giữa F và E....
Giải bài C2 trang 188 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 188 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Có thể dựa vào công thức đơn giản nào về lăng kính để thấy rõ góc lệch D của tia sáng truyền ...
Giải Câu 1 trang 189 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 189 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu vắn tắt thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng. Lời giải: Thí nghiệm Niutơn ...
GIải Câu 2 trang 189 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 189 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Ánh sáng đơn sắc là gì? Thế nào là ánh sáng trắng? Lời giải:...
Giải Câu 3 trang 189 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 3 (trang 189 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hãy thực hiện thí nghiệm đơn giản về tổng hợp ánh sáng trắng nêu trong bài học....
Giải Câu 4 trang 189 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 4 (trang 189 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Giải thích sự tán sắc ánh sáng. Lời giải: Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng...