Bài 34: Thực hành khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 34: Thực hành khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải bài 1 trang 182 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài 1 (trang 182 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong thí nghiệm tương tự phương án 2 thì có xảy ra khả năng ...
Giải bài 2 trang 182 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài 2 (trang 182 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong phương án 2, nếu ampe kế không phải là lí tưởng thì sẽ gây ra sai lệch cho    A. Trị số của L....
Giải bài Báo cáo thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp SGK Vật Lí 12 nâng cao  Báo cáo thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp:...
Giải Câu 1 trang 182 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 182 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Khi thực hiện bước 5 của phương án 1, ta phải thay đổi cách mắc với dao động kí như thế nào để quan sát được ...
Giải Câu 2 trang 182 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 182 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Với các dụng cụ như ở phương án 1, bạn hãy đề xuất một cách đơn giản nhất để có thể quan sát được hiện ...