Bài 32: Máy biến áp. Truyền tải điện năng

Bài 32: Máy biến áp. Truyền tải điện năng 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 172 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 172 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một máy biến áp có cuộn thứ cấp mắc với một điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều. Điện trở của các...
Giải Bài 2 trang 172 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 172 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Chọn phát biểu sai. Trong quá trình tải điện năng đi xa, công suất hao phí....
Giải Bài 3 trang 172 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 172 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Cuộn sơ cấp của một máy biến áp được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp 380V. Cuộn thứ cấp có dòng điện cường ...
Giải Bài 4 trang 172 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 172 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV và công suất truyền đi 200 kW. Hiệu số chỉ của các công...
Giải bài C1 trang 170 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 170 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Hiệu suất của máy biến áp trong thực tế có thể đạt tới 98−99%. ...
Giải bài C2 trang 170 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 170 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Đối với máy tăng áp, nên dùng dây của cuộn thứ cấp là loại có đường kính to hơn hay...
Giải Câu 1 trang 172 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 172 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu đặc điểm của sự biến đổi điện áp và cường độ dòng điện qua máy biến áp. Lời giải:...
Giải Câu 2 trang 172 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 172 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu các cách chủ yếu làm giảm điện năng hao phí:     a) Trong máy biến áp.     b) Trong truyền tải điện đi xa....