Bài 31: Động cơ không đồng bộ ba pha

 Bài 31: Động cơ không đồng bộ ba pha 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 168 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 168 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Chọn phát biểu đúng:     A. Chỉ có dòng điện ba pha mới tạo được từ trường quay....
Giải Bài 2 trang 168 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 168 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai?     A. Hai bộ phận chính của động cơ là rôto và stato....
Giải Bài 3 trang 168 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 168 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một động cơ xoay chiều tiêu thụ công suất 1,5kW và có hiệu suất 80%. Tính công cơ học do động cơ sinh ra trong 30 phút....
Giải Bài 4 trang 168 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 168 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc theo kiểu hình sao vào mạch ba pha có điện áp pha là 220 V. Công suất điện của ...
Giải bài C1 trang 166 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 166 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Nếu tăng momen cản đặt vào khung dây thì tốc độ quay của khung dây thay đổi thế nào?...
Giải bài C2 trang 167 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 167 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Tại sao trong rôto có lõi thép hình trụ tạo bởi nhiều lá thép Lời giải:...
Giải Câu 1 trang 167 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 167 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Mô tả thiết bị tạo ra từ trường quay bằng dòng điện ba pha. Lời giải:     Xem mục 1 sách giáo khoa....
Giải Câu 2 trang 167 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 167 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu cấu tạo và hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha. Lời giải:     Xem mục 3 sách giáo khoa....