Bài 30: Máy phát điện xoay chiều

Bài 30: Máy phát điện xoay chiều 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 164 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 164 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phát biểu nào sau đây đúng đối với máy phát điện xoay chiều?     A. Biên độ của suất điện động phụ thuộc...
Giải Bài 2 trang 164 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 164 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Máy phát điện xoay chiều một pha có roto là phần ứng và máy phát điện xoay chiều ba pha giống nhau ở điểm nào sau đây?...
Giải Bài 3 trang 164 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 164 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Rôto của máy phát điện xoay chiều là nam châm có ba cặp cực, quay với vận tốc I 200 vòng/phút. Tính tần số của ...
Giải Bài 4 trang 164 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 164 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có N = 200 vòng dây giống nhau. Từ thông qua mỗi vòng dây có giá trị ...
Giải bài C1 trang 161 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 161 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Có thể làm cho từ thông qua một vòng dây biến thiên bằng những cách nào? Lời giải:...
Giải bài C2 trang 162 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 162 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Suất điện động của máy phát điện xoay chiều phụ thuộc vào các yếu tố nào? Lời giải:...
Giải Câu 1 trang 164 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 164 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Kể tên và nêu tác dụng của hai bộ phận chính trong máy phát điện xoay chiều. Lời giải:...
Giải Câu 2 trang 164 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 164 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Dòng điện xoay chiều ba pha là gì? Khi chuyển từ cách mắc hình sao sang cách mắc tam giác các cuộn dây của máy ...