Bài 3: Momen động lượng. Định luật bảo toàn momen động lượng

Bài 3: Momen động lượng. Định luật bảo toàn momen động lượng 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng

Giải Bài 1 trang 17 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 17 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một vật có momem quán tính đối với trục quay cố định là 0,72 kg.m2 quay đều 10 vòng trong 1,8 s. Momen...
Giải Bài 2 trang 17 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 17 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hai đĩa tròn có momen quán tính I1 và I2 đang quay đồng trục và cùng chiều với tốc độ góc ω1 và ω2 (Hình 3.3). Ma sát ...
Giải Bài 3 trang 17 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 17 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một người đứng trên một chiếc ghế đang quay, hai tay cầm hai quả tạ. Khi người ấy dang tay theo phương ngang...
Giải Bài 4 trang 17 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 17 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một đĩa tròn đồng chất có bán kính R = 0,5m. Khối lượng m =1kg quay đều với tốc độ góc ω = 6 rad/s quanh một trục thẳng...
Giải bài C1 trang 15 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 15 SGK Vật Lí 12 nâng cao): So sánh phương trình M = dL/dt (3.3) với phương trình:  trong đó p = mv là động lượng của chất điểm, ta có ...
Giải bài C2 trang 16 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 16 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Một quả bowling (dạng một quả cầu đặc) có momen quán tính đối với trục đối xứng của nó là 0,06 kg.m2 (hình 3.1)...
Giải bài C3 trang 16 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C3 (trang 16 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Dựa vào định luật bảo toàn momen động lượng, hãy giải thích sự khác biệt của chuyển động quay ở hai tư thế trên hình...
Giải bài C4 trang 17 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C4 (trang 17 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Trả lời câu hỏi đã nêu ra ở phần mở bài: " Các vận động viên nhảy cầu đang biểu...
Giải Câu 1 trang 17 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 17 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phát biểu định luật bảo toàn momen động lượng. Lời giải:     Nếu tổng các momen lực tác dụng lên một...
Giải Câu 2 trang 17 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 17 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Các vận động viên nhảy cầu khi nhảy từ ván cầu xuống nước có động tác "bó gối" thật chặt lúc ở trên không. ...