Bài 29: Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất

 Bài 29: Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch RLC nối tiếp nhỏ hơn tích UI là do...
Giải Bài 2 trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều bằng 0 (cosφ = 0) trong trường hợp nào sau đây?...
GIải Bài 3 trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một tụ điện có điện dung C = 5,3 μF mắc nối tiếp với điện trở R = 300 Ω thành một đoạn mạch. Mắc đoạn mạch vào ...
Giải Bài 4 trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một cuộn cảm khi mắc với điện áp xoay chiều 50V thì tiêu thụ công suất 1,5W. Biết dòng qua cuộn cảm là 0,2A. ...
Giải bài C1 trang 158 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 158 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Công suất tức thời biến đổi theo quy luật nào? Đối với dòng điện tần số 50 Hz, công suất tức...
Giải bài C2 trang 159 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 159 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Có thể tính hệ số công suất của đoạn mạch có R, L, C nối tiếp bằng cách dùng giản đ...
Giải bài C3 trang 160 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C3 (trang 160 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Có thể đo công suất của dòng điện trên một đoạn mạch xoay chiều bằng cách nào? Lời giải:...
Giải Câu 1 trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong trường hợp nào, hệ số công suất của dòng điện xoay chiều có giá trị lớn nhất? nhỏ nhất?...
Giải Câu 2 trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Vì sao phải tăng hệ số công suất ở nơi tiêu thụ điện? Lời giải:     Một cơ sở dùng điện tiêu thụ một công suất ...