Bài 26: Dòng điện xoay chiều. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần

Bài 26: Dòng điện xoay chiều. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

GIải Bài 1 trang 146 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 146 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều     A. được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện....
GIải Bài 2 trang 146 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 146 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Câu nào sau đây đúng khi nói về dòng điện xoay chiều?     A. có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện....
Giải Bài 3 trang 146 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 146 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Dòng điện chạy trên một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos100πt(A). Viết biểu thức của điện áp u giữa hai đầu đoạn mạch,...
Giải Bài 4 trang 146 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 146 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10 Ω. Biết nhiệt lượng tỏa ra trong 30 phút là 9.105 J....
Giải bài C1 trang 143 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 143 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Căn cứ vào hình 26.2 SGK, hãy cho biết trong hai đại lượng u(t) và i(t), đại lượng nào biến thiên...
Giải bài C2 trang 143 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 143 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Tần số f và chu kì dao động T của dòng điện xoay chiều có mối liên hệ với tần số góc ω giống như...
Giải bài C3 trang 144 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C3 (trang 144 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Công suất toả nhiệt tức thời biến thiên theo quy luật nào? So sánh chu kì biến đổi của nó ...
Giải bài C4 trang 145 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C4 (trang 145 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Nêu ví dụ về tác dụng của dòng điện không phụ thuộc vào chiều của dòng điện. Tác dụng này...
Giải Câu 1 trang 146 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 146 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Thế nào là điện áp xoay chiều? Dòng điện xoay chiều? Lời giải:     + Điện áp biến đổ...
Giải Câu 2 trang 146 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 146 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Điện áp tức thời và cường độ dòng điện tức thời trên một đoạn mạch biến thiên giống nhau và khác nhau ở điểm nào?...