Bài 21: Dao động điện từ

 Bài 21: Dao động điện từ 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 123 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 123 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong bảng phân tích dao động theo từng thời điểm hình 21.3, ta có:     A. Năng lượng điện trường cực đại thời điểm số 2....
Giải Bài 2 trang 123 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 123 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Dao động điện từ trong mạch dao động LC là quá trình     A. biến đổi không tuần hoàn của điện tích trên tụ điện....
Giải Bài 3 trang 123 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 123 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong một mạch dao động LC có điện dung là 5μF, cường độ tức thời của dòng điện là i = 0,05 sin⁡2000t (A). Tìm độ tự...
Giải Bài 4 trang 123 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 123 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một mạch dao động LC có năng lượng là 36.10-6J và điện dung của tụ điện C là 2,5μF. Tìm năng lượng tập trung tại...
Giải bài C1 trang 118 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 118 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Trong hình 21.3, tại thời điểm nào thì từ trường của ống dây có giá trị lớn nhất? Giá trị nhỏ nhất?...
Giải bài C2 trang 119 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 119 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Pha dao động của u và i có trùng nhau không? Vì sao? Lời giải: Pha dao động của u và i không trùng...
Giải bài C3 trang 121 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C3 (trang 121 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Trong sơ đồ mạch duy trì dao động, nếu nối trực tiếp cuộn thứ cấp biến thế với cực gốc của tranzito không qua tụ ...
Giải bài C4 trang 121 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C4 (trang 121 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Trong sơ đồ mạch duy trì dao động, có thể tính tần số dao động riêng của khung dao động theo công thức ...
Giải Câu 1 trang 123 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 123 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tại sao người ta lại coi độ tự cảm trong dao động điện từ tương đương với khối lượng trong dao động cơ....
Giải Câu 2 trang 123 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 123 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Để duy trì dao động mạch LC, bạn Mai đã mắc thêm một pin rồi nối tiếp vào mạch nhằm liên tục bổ sung điện năng ...