Bài 20: Thực hành: Xác định tốc độ truyền âm

 Bài 20: Thực hành: Xác định tốc độ truyền âm 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Báo cáo thực hành: Xác định tốc độ truyền âm sgk Vật Lí 12 nâng cao  Báo cáo thực hành: Xác định tốc độ truyền âm Lời giải: I. Mục đích thí nghiệm.....
Giải Bài 1 trang 112 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 112 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Vì sao trong các thí nghiệm đã tiến hành, việc xác định bước sóng của âm lại dựa vào việc tìm độ dài của cột khí trong ống...
Giải Bài 2 trang 112 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 112 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Để xác định tốc độ truyền âm trong không khí, ta có thể chỉ làm thí nghiệm tìm độ dài l của cột khí trong ống khí có ...
Giải Câu 1 trang 112 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 112 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong hai phương án thí nghiệm ở sách giáo khoa có điểm gì giống nhau và khác nhau về cơ sở lý thuyết? Hãy giải thích?...
Giải Câu 2 trang 112 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 112 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong phương án hai, nếu dùng bình B có thể tích rất nhỏ thì kết quả thí nghiệm sẽ như thế nào? Vì sao?...