Bài 2: Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định

Bài 2: Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Giải bài C1 trang 10 SGK Vật Lí 12 nâng cao Bài C1 (trang 10 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Khi dùng tay đẩy (hoặc kéo) cánh cửa, ta có thể thay đổi các yếu tố nào để làm cánh cửa quay càng mạnh?...
Giải Giải bài C2 trang 11 SGK Vật Lí 12 nâng cao Bài C2 (trang 11 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Vì sao chúng ta không quan tâm đến lực pháp tuyến  ? Lời giải: Chúng ta không quan tâm đến lực ...
 Giải bài C3 trang 11 SGK Vật Lí 12 nâng cao Bài C3 (trang 11 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Từ phương trình (2.6) ta có thể rút ra nhận xét gì về ý nghĩa vật lí của đại lượng  Lời giải:...
Giải Bài 1 trang 14 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 14 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một momen lực không đổi tác dụng vào một vật có trục quay cố định. Trong những đại lượng dưới đây, đại lượng...
Giải Bài 2 trang 14 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 14 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hai chất điểm có khối lượng 1kg và 2kg được gắn ở hai đầu của môt thanh nhẹ có chiều dài 1m...
iải Bài 3 trang 14 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 14 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Momen quán tính của một vật rắn không phụ thuộc vào:     A. Khối lượng của vật  ...
Giải Bài 4 trang 14 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 14 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phát biểu nào sau đạy không đúng với chuyển động quay đều của vật rắn quanh một trục?...
Giải Bài 5 trang 14 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 5 (trang 14 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một cậu bé đẩy một chiếc đu quay có đường kính 4m với một lực 60N đặt tại vành của chiếc đu theo phương tiếp tuyến...
Giải Bài 6 trang 14 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 6 (trang 14 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một đĩa tròn đồng chất có bán kính R = 0,5m, khối lượng m = 1kg. Tính momen quán tính của đĩa đối vớ...
Giải Bài 7 trang 14 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 7 (trang 14 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một ròng rọc có bán kính 20cm, có momen quán tính 0,04 kg.m2 đối với trục của nó. Ròng rọc chịu tác dụng bới một lực...
Giải Bài 8 trang 14 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 8 (trang 14 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một bánh xe có momen quán tính đối với trục quay cố định là 6 kg.m2, đang đứng yên thì chịu tác dụng của một momen...
Giải Câu 1 trang 13 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 13 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Viết biểu thức và nêu ý nghĩa của momen quán tính của một vật rắn đối với chuyển động quay Lời giải:...
Giải Câu 2 trang 13 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 13 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Viết phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định và lý giải vì sao có thể gọi phương trình ...