Bài 18: Hiệu ứng Đốp-ple

Bài 18: Hiệu ứng Đốp-ple 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 101 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 101 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hiệu ứng Đốp-ple gây ra hiện tượng gì sau đây?     A. Thay đổi cường độ âm chuyển động so với người nghe....
GIải Bài 2 trang 101 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 101 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong trường hợp nào sau đây thì âm do máy thu ghi nhận được có tần số lớn hơn tần số của âm do nguồn âm phát ra?...
GIải Bài 3 trang 102 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 102 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một cái còi phát sóng âm có tần số 1000Hz chuyển động đi ra xa một người đứng bên đường về phía vách đá với tốc độ 10 m/s...
Giải bài C1 trang 100 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 100 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Khi người quan sát chuyển động ra xa nguồn âm, nghĩa là cùng chiều với sóng âm thì tốc độ dịch chuyển của một ...
Giải bài C2 trang 101 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 101 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Khi nguồn âm chuyển động ra xa máy thu, cũng lập luận tương tự như trên, chứng minh rằng bước sóng mới...
Giải Câu 1 trang 101 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 101 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Giải thích vì sao khi máy thu chuyển động lại gần nguồn âm thì âm ghi nhận được lại có tần số lớn hơn âm phát ra?...
GIải Câu 2 trang 101 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 101 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Những tính chất nào của âm sẽ bị thay đổi khi nguồn âm chuyển động lại gần máy thu?...