Bài 17: Sóng âm. Nguồn nhạc âm

Bài 17: Sóng âm. Nguồn nhạc âm 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

GIải Bài 1 trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Cảm giác về âm phụ thuộc những yếu tố nào sau đây?    A. Nguồn âm và môi trường kiềm truyền âm....
Giải Bài 2 trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?     A. Sự đàn hồi cua nguồn âm...
Giải Bài 3 trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tai con người có thể nghe được những âm có mức cường độ âm trong khoảng     A. từ 0 dB đến 1000dB...
Giải Bài 4 trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Đối với âm cơ bản và họa âm bậc hai do cùng một dây đàn phát ra thì     A. Họa âm bậc 2 có cường độ lớn hơn ...
GIải Bài 5 trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 5 (trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hộp cộng hưởng có tác dụng     A. Làm tăng tần số của âm       B. làm giảm bớt cường độ âm...
Giải Bài 6 trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 6 (trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tiếng la hét 80 dB có cường độ lớn gấp bao nhiêu lần tiếng nói thầm 20 dB? Lời giải:...
Giải Bài 7 trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 7 (trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một dây đàn viôlon hai đầu cố định, dao động, phát ra âm cơ bản ứng với nốt nhạc là có tần số 440Hz. Tốc độ sóng trên dây ...
Giải bài C1 trang 90 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 90 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Có những yếu tố nào tham gia vào quá trình tạo ra một cảm giác về âm của ta? Lời giải:...
Giải bài C2 trang 90 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 90 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Tại sao âm không thể truyền qua chân không? Lời giải: Sóng âm là những sóng cơ truyền trong môi trường...
Giải bài C3 trang 92 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C3 (trang 92 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Một dao động điều hòa có những đặc trưng vật lý nào? Lời giải: Một dao động điều hòa có những đặc trưng vật lý ...
Giải bài C4 trang 95 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C4 (trang 95 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi một đầu cố định, một đầu tự do có dạng như thế nào? Chiều dài của dây có giá trị ...
Giải Câu 1 trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Giải thích vì sao dây đàn giống nhau, mắc trên hai hộp đàn có hình dạng kích thước khác nhau lại có thể phát ra...
GIải Câu 2 trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Cường độ âm và mực cường độ âm liên hệ với nhau như thế nào? Lời giải: Cường độ âm có mức cường độ âm ...