Bài 16: Giao thoa sóng

Bài 16: Giao thoa sóng 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 89 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 89 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Điều kiện có giao thoa sóng là     A. Hai sóng chuyển động ngược chiều giao nhau....
Giải Bài 2 trang 89 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 89 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hai sóng kết hợp là     A. Hai dóng chuyển động cùng chiều với tốc độ...
Giải Bài 3 trang 89 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 89 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì...
Giải Bài 4 trang 89 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 89 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong một thí nghiệm tạo vân thoa trên sóng nước, người ta dùng hai nguồn dao động pha có tần số 50...
Giải bài C1 trang 84 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 84 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Dựa trên việc quan sát hiện tượng sóng dừng trên dây, ta có thể nhận biết những đặc điểm gì của sóng?...
Giải bài C2 trang 85 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 85 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Một phần tử tại điểm M trên mặt nước sẽ dao động thế nào nếu cùng một lúc:...
Giải bài C3 trang 87 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C3 (trang 87 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Làm thí nghiệm và quan sát kỹ để chỉ ra đường nào là đường nối các điểm dao động với biên độ ...
Giải bài C4 trang 87 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C4 (trang 87 SGK Vật Lí 12 nâng cao): HÌnh 16.4 là ảnh chụp mặt nước khi có giao thoa sóng. Vì sao ở đây các vân giao thoa không phải ...
Giải Câu 1 trang 88 sgk Vật Lí 12 nâng cao  Câu 1 (trang 88 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hãy giải thích hiện tương tạo thành vân giao thoa trên mặt nước. Lời giải:...
Giải Câu 2 trang 88 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 88 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Giải thích vì sao hai sóng mặt nước xuất phát từ nguồn kết hợp giao nhau lại không tạo thành vân giao thoa....