Bài 15: Phản xạ sóng. Sóng dừng

 Bài 15: Phản xạ sóng. Sóng dừng 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 83 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 83 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Ta quan sát thay hiện tượng gì trên một sợi dây có sóng dừng?     A. Tất cả các phẩn tử của dây tr...
GIải Bài 2 trang 83 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 83 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định có bước sóng λ. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài ...
Giải Bài 3 trang 83 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 83 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trên một sợ dây dài 40 cm có sóng dừng, người ta quan sát thấy có 4 bụng sóng. Tần số dao động ...
Giải Bài 4 trang 83 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 83 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một dây có một đầu bị kẹp chặt, đầu kia buộc vào một nhánh của một âm thoa có tần số 600 Hz. ...
Giải bài C1 trang 79 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 79 SGK Vật Lí 12 nâng cao): So sánh chiều biến dạng của lò xo, chiều chuyển động của sóng trước và sau khi gặp đầu cố định....
Giải bài C2 trang 79 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 79 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Quan sát thí nghiệm và so sánh khoảng cách giữa hai điểm nút gần nhau nhất và hai điểm bụng...
Giải bài C3 trang 80 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C3 (trang 80 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Nếu phần tử tại điểm M đồng thời nhận được hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ...
Giải bài C4 trang 80 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C4 (trang 80 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Biên độ dao động tổng hợp của phần tử tại điểm M sẽ có giá trị như thế nào trong trường hợp:...
Giải Câu 1 trang 82 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 82 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hãy vận dụng phương trình sóng để giải thích hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi hai đầu cố định....
Giải Câu 2 trang 82 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 82 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phát biểu điều kiện để có sóng dừng nên một sợi dây đàn hồi trong hai trường hợp:...