Bài 13: Thực hành: Xác định chu kì dao động của con lắc đơn hoặc con lắc lò xo và gia tốc trọng trường

 Bài 13: Thực hành: Xác định chu kì dao động của con lắc đơn hoặc con lắc lò xo và gia tốc trọng trường 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Báo cáo thực hành: Xác định chu kì dao động của con lắc đơn hoặc con lắc lò xo và gia tốc trọng trường sgk Vật Lí 12 nâng cao  Báo cáo thực hành: Xác định chu kì dao động...
Giải Bài 1 trang 65 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 65 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong thí nghiệm với con lắc đơn đã làm, khi thay nặng 50g bằng một quả nặng 20g thì...
Giải Bài 2 trang 65 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 65 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong thí nghiệm con lắc đơn và con lắc lò xo thì gia tốc trọng trường g...
Giải Bài 3 trang 65 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 65 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tại một điểm, người ta thấy được con lắc trong thời gian con lắc đơn A dao động được 10 chu kì thì con ...
Giải Câu 1 trang 65 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 65 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Có thể thí nghiệm về con lắc đơn với góc lệch tương tự như hình 7.1 (sgk) được không? Tại sao?...
Giải Câu 2 trang 65 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 65 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Người ta đã làm thí nghiệm xác định chu kì của một con lắc lò xo thẳng đứng ở chân núi, rồi làm lại ở...