Bài 10: Dao động tắt dần và dao động duy trì

 Bài 10: Dao động tắt dần và dao động duy trì 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 51 sgk Vật Lí 12 nâng cao  Bài 1 (trang 51 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã     A. Làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động....
Giải Bài 2 trang 51 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 51 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hai con lắc làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo trên hai sơi dây có cùng độ dài....
Giải bài C1 trang 49 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 49 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Cơ năng của vật dao động giảm thì biên độ dao động biến đổi thế nào? Lời giải:...
Giải Câu 1 trang 51 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 51 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong dao động tắt dần, biên độ và vận tốc cực đại, đại lượng nào giảm nhanh hơn theo thời gian?...