Bài 1: Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Bài 1: Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Giải bài C3 trang 6 SGK Vật Lí 12 nâng cao Bài C3 (trang 6 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Trên hình 1.3, một bánh xe đạp quay từ trạng thái đứng yên, sau 2s nó đạt được tốc độ góc 10 rad/s. Gia tốc góc ...
Giải Giải bài C4 trang 7 SGK Vật Lí 12 nâng cao Bài C4 (trang 7 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Dựa vào sự tương ứng giữa các đại lượng góc trong chuyển động quay biến đổi đều quanh trục cố định với các đại ...
Giải Giải bài C5 trang 8 SGK Vật Lí 12 nâng cao Bài C5 (trang 8 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Trong hình 1.5, hãy so sánh gia tốc hướng tâm của điểm N trên vành đĩa với gia tốc hướng tâm của điểm M ...
Giải Bài 1 trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một cánh quạt dài 20cm, quay với tốc độ góc không đổi là ω = 94 rad/s. Tốc độ dài của một điểm ở vành cánh quạt bằng....
Giải Bài 2 trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hai học sinh A và B đứng trên chiếc đu quay tròn. A ở ngoài rìa. B ở cách tâm một đoạn bằng nửa bán kính của đu....
Giải Bài 3 trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một điểm ở trên vật rắn cách trục quay một khoảng R. Khi vật rắn quay đều quanh trục, điểm đó có toạ độ dài là v. ...
Giải Bài 4 trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Bánh đà của một động cơ từ lúc khởi động đến lúc đạt tốc độ góc 140 rad/s phải mất 2s. Biết động cơ quay nhanh dần đều...
Giải Bài 5 trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 5 (trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một bánh xe quay nhanh dần đều quanh trục. Lúc t = 0 bánh xe có tốc độ góc 5 rad/s. Sau 5s, tốc độ góc của nó tăng lên đến ...
Giải Bài 6 trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 6 (trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Rôtô của một động cơ quay đều, cứ mỗi phút quay được 3000 vòng. Trong 20s rôtô quay được một góc bằng bao nhiêu?...
Giải Bài 7 trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 7 (trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một cánh quạt của máy phát điện chạy bằng sức gió có đường kính 80m, quay đều với tốc độ ω = 45 vòng/phút. ...
Giải Bài 8 trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 8 (trang 9 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tại thời điểm t = 0 một bánh xe đạp bắt đầu quay quanh một trục với gia tốc góc không đổi. Sau 5s nó quay một góc 25 rad...
Giải Giải bài C2 trang 5 SGK Vật Lí 12 nâng cao Bài C2 (trang 5 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Một đĩa compact trong ổ đọc của một máy vi tính đang quay đều với tốc độ quay 450 vòng/phút. ...
Giải Câu 1 trang 8 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 8 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu sự tương ứng giữa các đại lượng góc trong chuyển động quay và các đại lượng chuyển động thẳng....
Giải Câu 2 trang 8 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 8 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Viết các phương trình của chuyển động quay biến đổi đều của vật rắn quanh một trục cố định. Lời giải:...
Giải Câu 3 trang 8 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 3 (trang 8 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Viết công thức tính gia tốc tiếp tuyến, gia tốc hướng tâm của một điểm chuyển động tròn không đều....
Giải Giải bài C6 trang 8 SGK Vật Lí 12 nâng cao Bài C6 (trang 8 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Khi vật quay không đều, vec tơ gia tốc a→ của mỗi điểm trên vật rắn có đặc điểm gì khác với khi vật quay đều?...
Giải Giải bài C1 trang 4 SGK Vật Lí 12 nâng cao   Bài C1 (trang 4 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Trên hình 1.1, khi vật rắn quay quanh trục Az thì các điểm M, N trên vật sẽ chuyển động như thế nào?...