Bài 8: Bài tập chương I

Bài 8: Bài tập chương I

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 8: Bài tập chương I.

Giải Bài 1 trang 37 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 37 sgk Sinh học 12 nâng cao: Tế bào lưỡng bội của ruồi giấm (2n = 8) có khoảng 2,83 × 108 cặp nuclêôtit....
Giải Bài 2 trang 37 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 37 sgk Sinh học 12 nâng cao: Phân tử ADN ở vi khuẩn E.coli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển E.coli này sang môi trường chỉ có N14 ...
Giải Bài 3 trang 37 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 37 sgk Sinh học 12 nâng cao: Cho biết các bộ ba trên mARN mã hóa các axit amin tương ứng như sau:...
GiảI Bài 4 trang 37 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 37 sgk Sinh học 12 nâng cao: Cho biết các bộ ba trên mARN mã hóa các axit amin tương ứng như sau:...
Giải Bài 5 trang 38 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 38 sgk Sinh học 12 nâng cao: Ở thể đột biến của một loài, sau khi tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 4 lần...
Giải Bài 6 trang 38 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 6 trang 38 sgk Sinh học 12 nâng cao: Cho hai NST có cấu trúc và trình tự các gen như sau: A B C D E . F G H            M N O P Q . R...
Giải Bài 7 trang 38 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 7 trang 38 sgk Sinh học 12 nâng cao: Người ta tiến hành lai giữa hai cây thuốc lá có kiểu gen như sau: P = ♀ AaBB x ♂ AAbb....
Giải Bài 8 trang 38 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 8 trang 38 sgk Sinh học 12 nâng cao: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng....