Bài 7: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 7: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 7: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

Giải Bài 1 trang 36 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 36 sgk Sinh học 12 nâng cao: Đột biến lệch bội và đa bội là gì? Lời giải: - Đột biến lệch bội là những biến đổi...
Giải Bài 2 trang 36 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 36 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu nguyên nhân phát sinh thể đột biến lệch bội và đa bội. Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 36 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 36 sgk Sinh học 12 nâng cao: Phân biệt thể tự đa bội và thể dị đa bội. Nêu những ứng dụng của các thể đa bội trong thực tiễn. Lời giải:...
Giải Bài 4 trang 36 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 36 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Trường hợp nào dưới đây thuộc thể lệch bội?...
Giải Bài 5 trang 36 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 36 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Cơ thể sinh vật có số lượng bộ NST đơn bội trong nhân tế bào sinh dưỡng...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 7 trang 33 Hãy nêu ví dụ về các thể lệch bội mà em đã biết. Lời giải: - Thể lệch bội ở NST thường:    + Thể ba nhiễm:...