Bài 63: Sinh quyển

Bài 63: Sinh quyển

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 63: Sinh quyển.

Giải Bài 1 trang 263 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 263 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy nêu định nghĩa về sinh quyển. Lời giải: Sinh quyển là tập hợp sinh vật ...
Giải Bài 2 trang 263 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 263 sgk Sinh học 12 nâng cao: Giải thích thế nào là khu sinh học. Lời giải: Khu sinh học (biôm)...
Giải Bài 3 trang 263 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 263 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy mô tả các đặc trưng của một trong các khu sinh học trên cạn mà em đã học. Lời giải:...
Giải Bài 4 trang 263 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 263 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Rừng lá rộng rụng theo mùa và rừng hỗn tạp phân bố ở...