Bài 55: Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã

Bài 55: Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 55: Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã.

Giải Bài 1 trang 231 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 231 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy cho biết khái niệm về quần xã sinh vật và nêu ví dụ. Lời giải:...
Giải Bài 2 trang 231 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 231 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy cho biết các đặc trưng về cấu trúc của quần xã sinh vật theo vai trò số lượng và hoạt động chức năng...
Giải Bài 3 trang 231 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 231 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy cho biết sự phân bố của các loài trong quần xã sinh vật. Lời giải:...
Giải Bài 4 trang 231 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 231 sgk Sinh học 12 nâng cao: Trong những quần xã phân bố ở vùng nhiệt đới và ôn đới thì quần xã nào có mức đa dạng về loài cao hơn? Hãy giải thích....
Giải Bài 5 trang 231 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 231 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Ốc sống dưới đáy hồ thuộc về A. quần thể sinh vật....
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 55 trang 230 Hãy cho biết, những nhóm sinh vật sau: các loài thực vật ven hồ, các loài động vật trong ao và những loài sinh vật sống trên núi đá vôi có phải là...