Bài 47: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bài 47: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 47: Môi trường và các nhân tố sinh thái.

Giải Bài 1 trang 197 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 197 sgk Sinh học 12 nâng cao: Thế nào là môi trường? Có mấy loại môi trường? Lời giải: - Môi trường là phần không gian bao quanh sinh vật...
Giải Bài 2 trang 197 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 197 sgk Sinh học 12 nâng cao: Thế nào là giới hạn sinh thái? Khoảng thuận lợi và các khoảng chống chịu của một nhân tố sinh thái là gì?...
Giải Bài 3 trang 197 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 197 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy cho biết khái niệm về nơi ở và ổ sinh thái. Lời giải: - Nơi ở: là địa điểm cư trú của các loài....
Giải Bài 4 trang 197 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 197 sgk Sinh học 12 nâng cao: Chọn phương án trả lời đúng. Trước đây, đàn voi ở rừng Tánh Linh ban đêm hay xuống làng bản phá hoại hoa màu,...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 47 trang 196 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 47 trang 196: Theo đặc tính tác động, nhân tố vô sinh thuộc những dạng nào? Lời giải: ...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 47 trang 197  Quan sát hình 47.1, hãy giải thích sự khác nhau về sức sống của sinh vật ở các khoảng thuận lợi và khoảng chống chịu theo nhân tố nhiệt độ....