Bài 44: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Bài 44: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 44: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất.

Giải Bài 1 trang 184 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 184 sgk Sinh học 12 nâng cao: Tại sao hóa thạch là bằng chứng của tiến hóa? Lời giải: Hóa thạch là bằng chứng tiến hóa do hóa thạch...
Giải Bài 2 trang 184 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 184 sgk Sinh học 12 nâng cao: Người ta căn cứ vào đâu để tính tuổi của hóa thạch? Lời giải: - Để xác định tuổi tương đối của lớp đất đá...
Giải Bài 3 trang 184 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 184 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu các sinh vật điển hình của các kỉ. Lời giải:...
Giải Bài 4 trang 184 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 184 sgk Sinh học 12 nâng cao: Phân tích mối quan hệ giữa điều kiện địa chất, khí hậu với sinh vật qua các kỉ địa chất. Cho một số ví dụ....
Giải Bài 5 trang 184 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 184 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Thực vật có hoa xuất hiện vào đại nào sau đây?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 44 trang 182 Xem bảng 44 và chỉ ra đặc điểm địa chất, khí hậu và sinh vật điển hình của các đại và kỉ cũng như mối tương quan giữa điều kiện địa chất,...