Bài 35: Học thuyết tiến hóa cổ điển

Bài 35: Học thuyết tiến hóa cổ điển

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 35: Học thuyết tiến hóa cổ điển.

Giải Bài 1 trang 143 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 143 sgk Sinh học 12 nâng cao: Lamac giải thích quá trình hình thành loài mới như thế nào? Lời giải:...
Giải Bài 2 trang 143 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 143 sgk Sinh học 12 nâng cao: Vì sao nói Lamac chưa thành công trong việc giải thích tính hợp lí của các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật...
Giải Bài 3 trang 143 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 143 sgk Sinh học 12 nâng cao: Đacuyn quan niệm về biến dị và di truyền như thế nào? Nêu mối quan hệ của biến dị, di truyền và chọn lọc....
Giải Bài 4 trang 143 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 143 sgk Sinh học 12 nâng cao: So sánh chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên. Lời giải: ...
Giải Bài 5 trang 143 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 143 sgk Sinh học 12 nâng cao: Đacuyn quan niệm về sự hình thành các đặc điểm thích nghi, hình thành loài mới và nguồn gốc của các loài...
Giải Bài 6 trang 143 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 6 trang 143 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Chọn lọc tự nhiên là quá trình A. đào thải những biến dị bất lợi cho sinh vật....
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 35 trang 140  Quan sát và giải thích hình 35a theo quan điểm của Lamac. Lời giải: Lamac cho rằng: Tổ tiên của hươu cao cổ...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 35 trang 142 Những loại biến dị và biến đổi nêu trên tương ứng với những loại biến dị nào theo quan niệm di truyền học hiện đại? Lời giải:...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 35 trang 143 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 35 trang 143: Quan sát và giải thích hình 35b theo quan điểm của Đacuyn. Lời giải:...