Bài 33: Bằng chứng địa lí sinh học

Bài 33: Bằng chứng địa lí sinh học

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 33: Bằng chứng địa lí sinh học.

Giải Bài 1 trang 136 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 136 sgk Sinh học 12 nâng cao: Giải thích vì sao hệ động, thực vật ở đại lục Âu – Á và ở Bắc Mĩ có sự giống và khác nhau. Lời giải:...
Giải Bài 2 trang 136 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 136 sgk Sinh học 12 nâng cao: Giải thích nguyên nhân hình thành đặc điểm hệ động, thực vật lục địa Úc. Từ đó rút ra được kết luận gì? Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 136 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 136 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu điểm khác nhau của hệ động vật ở đảo lục địa và đảo đại dương. Từ đó rút ra được nhận xét gì? Lời giải:...
Giải Bài 4 trang 136 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 136 sgk Sinh học 12 nâng cao: Những tài liệu địa lí sinh vật học có giá trị gì với lí thuyết tiến hóa? Lời giải:...
Giải Bài 5 trang 136 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 136 sgk Sinh học 12 nâng cao: Sưu tầm những tư liệu về bằng chứng địa lí sinh học. Lời giải: ...
Giải Bài 6 trang 136 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 6 trang 136 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Đặc điểm nổi bật của động, thực vật ở đảo đại dương là gì?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 33 trang 133  Vì sao vùng Cổ bắc và Tân bắc có hệ động vật về cơ bản là giống nhau? Sự tồn tại một số loài đặc trưng ở mỗi vùng được giải thích như thế nào?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 33 trang 134 Giải thích vì sao ngày nay thú có túi chỉ có ở lục địa Úc mà không tồn tại ở các lục địa khác? Lời giải: ...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 33 trang 135 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 33 trang 135: Giải thích vì sao hệ động vật ở đảo đại dương nghèo nàn hơn ở đảo lục địa? Lời giải:...