Bài 30: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người

Bài 30: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 30: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người.

Giải Bài 1 trang 122 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 122 sgk Sinh học 12 nâng cao: Gánh nặng di truyền là gì? Nêu những nguyên nhân gây ung thư. Phòng ngừa ung thư cần phải làm gì? Lời giải:...
Giải Bài 2 trang 122 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 122 sgk Sinh học 12 nâng cao: Di truyền Y học đã hạn chế sự phát triển của virut HIV ở người bệnh như thế nào? Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 122 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 122 sgk Sinh học 12 nâng cao: Đánh giá sự di truyền trí năng của mỗi cá thể bằng chỉ số nào? Chỉ số này phụ thuộc vào những điều kiện gì? ...
Giải Bài 4 trang 122 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 122 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nhằm bảo vệ vốn gen di truyền loài người, Di truyền học đã phát triển những lĩnh vực nghiên cứu nào?...
Giải Bài 5 trang 122 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 122 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Theo quan điểm của di truyền học, nguyên nhân của bệnh ung thư là...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 30 trang 119  Vì sao để bảo vệ vốn gen di truyền của loài người phải bảo vệ môi trường sống, chống ô nhiễm không khí, nước, đất, thực hiện an toàn thực phẩm… ...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 30 trang 120 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 30 trang 120: Hãy cho biết các con đường lây lan của virut HIV trong quần thể người. Lời giải:...