Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen

Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen.

Giải Bài 1 trang 19 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 19 sgk Sinh học 12 nâng cao: Trình bày sơ đồ cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở vi khuẩn E.coli theo Jacôp và Mônô. Lời giải:...
Giải Bài 2 trang 19 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 19 sgk Sinh học 12 nâng cao: Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực có những điểm gì khác điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ?...
Giải Bài 3 trang 19 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 19 sgk Sinh học 12 nâng cao: Vai trò của đoạn trình tự tăng cường và đoạn trình tự gây bất hoạt trong việc điều hòa hoạt động của gen...
Giải Bài 4 trang 19 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 19 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Thành phần cấu tạo của opêron Lac bao gồm...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 3 trang 18 Quan sát hình 3 và cho biết: - Những biểu hiện ở gen R và opêron Lac trong trạng thái bị ức chế (I). - Những biểu hiện ở gen R và opêron Lac...