Bài 29: Di truyền y học (tiếp theo)

Bài 29: Di truyền y học (tiếp theo)

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 29: Di truyền y học (tiếp theo).

Giải Bài 1 trang 118 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 118 sgk Sinh học 12 nâng cao: Di truyền Y học tư vấn là gì? Trình bày nhiệm vụ của Di truyền Y học tư vấn. Lời giải:...
Giải Bài 2 trang 118 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 118 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Di truyền Y học tư vấn dựa trên cơ sở ...
Giải Bài 3 trang 118 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 118 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy giải thích tại sao không nên kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời. Lời giải:...
Giải Bài 4 trang 118 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 118 sgk Sinh học 12 nâng cao: Thế nào là liệu pháp gen? Liệu pháp gen nhằm giải quyết những vấn đề gì? Lời giải:...
Giải Bài 5 trang 118 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 118 sgk Sinh học 12 nâng cao: Thế nào là chỉ số ADN? Trình bày ứng dụng của chỉ số ADN. Lời giải:...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 29 trang 116 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 29 trang 116: Vận dụng kiến thức đã học, hãy xây dựng phương pháp tư vấn trong trường hợp sau đây:...