Bài 18: Bài tập chương II

Bài 18: Bài tập chương II

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 18: Bài tập chương II.

Bài tập trắc nghiệm trang 74-75 sgk Sinh học 12 nâng cao Hãy chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong các câu sau: Câu hỏi 1 (trang 74 – Sinh học 12 nâng cao): ...
Giải Bài 1 trang 73 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 73 sgk Sinh học 12 nâng cao: Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. Xác định kết quả về kiểu gen và kiểu hình của các phép lai sau đây:...
Giải Bài 10 trang 74 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 10 trang 74 sgk Sinh học 12 nâng cao: Ở ruồi giấm, gen V quy định cánh dài, gen v – cánh cụt; gen B quy định thân xám, gen b – thân đen....
Giải Bài 11 trang 74 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 11 trang 74 sgk Sinh học 12 nâng cao: Trên NST số II ở ruồi giấm, các gen quy định mắt hồng và cánh vênh cách nhau 18 cm. ...
Giải Bài 2 trang 73 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 73 sgk Sinh học 12 nâng cao: Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Sau đây là kết quả của các phép lai:...
Giải Bài 3 trang 73 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 73 sgk Sinh học 12 nâng cao: Màu lông gà do 1 gen quy định và nằm trên NST thường. Khi lai gà trống trắng với gà mái đen đều thuần chủng...
Giải Bài 4 trang 73 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 73 sgk Sinh học 12 nâng cao: Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. ...
Giải Bài 5 trang 73 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 73 sgk Sinh học 12 nâng cao: Khi lai thuận và lai nghịch hai nòi ngựa thuần chủng lông xám và lông hung đỏ đều được F1 có lông xám....
Giải Bài 6 trang 73 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 6 trang 73 sgk Sinh học 12 nâng cao: Khi lai thuận và lai nghịch hai nòi gà thuần chủng mào hình hạt đào với gà mào hình lá được gà F1...
Giải Bài 7 trang 73-74 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 7 trang 73-74 sgk Sinh học 12 nâng cao: Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2...
Giải Bài 8 trang 74 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 8 trang 74 sgk Sinh học 12 nâng cao: Ở gà, cho rằng gen A quy định chân thấp, a- chân cao, BB- lông đen, Bb- lông đốm (trắng đen), bb- lông trắng. ...
Giải Bài 9 trang 74 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 9 trang 74 sgk Sinh học 12 nâng cao: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, a – quả vàng; B – quả tròn, b – quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả màu đỏ,...