Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN.

Giải Bài 1 trang 10 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 10 sgk Sinh học 12 nâng cao: Gen là gì? Gen có cấu trúc như thế nào? Có bao nhiêu loại gen? Cho ví dụ một số loại gen đó. Lời giải: ...
Giải Bài 2 trang 10 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 10 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu các đặc điểm của mã di truyền. Lời giải: Mã di truyền có một số đặc điểm sau:...
Giải Bài 3 trang 10 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 10 sgk Sinh học 12 nâng cao: Thế nào là nhân đôi ADN theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo tồn? Đoạn Okazaki là gì? Lời giải:...
Giải Bài 4 trang 10 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 10 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu những điểm giống và khác nhau giữa nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ (E. coli) với nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực....
Giải Bài 5 trang 10 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 10 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực có sự khác biệt với sự nhân đôi của AND ở E.coli về...
Giải Bài 6 trang 10 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 6 trang 10 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Mã di truyền mang tính thoái hóa nghĩa là...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 1 trang 9 Quan sát hình 1.2, hãy cho biết: - Các enzim và thành phần tham gia quá trình nhân đôi ADN. - Chức năng của mỗi enzim tham gia quá trình nhân đôi ADN....